Jenny von Spitzbubezwinger

Pedigree

Jenny von Spitzbubezwinger

Female German Shepherd 1985-09-19

German Shepherd

1976-11-12

IPO3 SCH3 FH


German Shepherd

SCHH2

DDR SIEGER 1974 V2

German Shepherd

1971-02-28

SCHH3
V

German Shepherd
V
SG

German Shepherd
V

German Shepherd

1969-09-28

SCHH1
V-

German Shepherd
V
V

German Shepherd
V
SG

German Shepherd

SCHH2 FH2

V

German Shepherd

1969-12-25

SCHH3
V

German Shepherd
V
SG
V

German Shepherd
V

German Shepherd

SCHH1
V

German Shepherd
V-
V

German Shepherd

German Shepherd


German Shepherd

1978-09-09

FH SCHH III

SG

German Shepherd

1967-04-13

3XBSP, V-BSP, SCHH3, FH
VA3

German Shepherd
V
V
SG

German Shepherd
V
SG

German Shepherd

1969-02-12

SchH3
V

German Shepherd
V1

German Shepherd

German Shepherd

1978-08-16

SCHH1,VH1

V

German Shepherd

1974-11-03

SCHH3 ( V-BSP ) FH INT
V

German Shepherd
V

German Shepherd
G

German Shepherd

1973-02-03

SCHH1
SG

German Shepherd

German Shepherd
V