Birke vom Kornfeldshof

Pedigree

Birke vom Kornfeldshof

SchH1
Female German Shepherd 1966-01-23

German Shepherd

1961-11-26

SchH3

V

German Shepherd

1958-02-06

SchH3/FH

V

German Shepherd

1954-01-17

SchH3
V

German Shepherd
V
V

German Shepherd
V
V

German Shepherd

1953-07-13

SchH1
2xVA1 (BSZS 1952/1954), Ch (AKC)

German Shepherd
Black & Tan
V
V

German Shepherd
V
V

German Shepherd

1959-05-24

SchH1

2X VA1

German Shepherd

1956-11-20

SCHH3
V, CAN.GV.

German Shepherd
V
VA2
V

German Shepherd
V

German Shepherd

1954-06-28

SchH1
V

German Shepherd
V
V

German Shepherd
V

German Shepherd

1963-03-02

SchH3


German Shepherd

Schh3

VA7 CH(US)

German Shepherd

1957-07-27

SCHH3/FH
V2

German Shepherd
V
V
V

German Shepherd
V, SGR (BRZ)
V

German Shepherd

1957-06-22

SchH3
VA1

German Shepherd
VA1
V

German Shepherd
VA1

German Shepherd

1960-01-01

SchH2

VA1

German Shepherd

1958-04-19

SCHH3
VA1

German Shepherd
V
V
V

German Shepherd
V
V
V

German Shepherd

1957-09-28

SchH3

German Shepherd

German Shepherd
V