Ina vom Ostland

Pedigree

SG Ina vom Ostland

FH2
Female German Shepherd 1970-01-24
V

German Shepherd

1967-09-03

SCHH3 PSH1

V

German Shepherd

1963-01-28

SCHH3 FH SP-PS

V-

German Shepherd

1959-09-08

DDR SIEGER 62/63 SCHH3
V

German Shepherd
V
V
V

German Shepherd
V
SG
V

German Shepherd

1958-05-28

SchH1
V

German Shepherd
V

German Shepherd
V1
SG

German Shepherd

1964-06-27

SCHH1

V

German Shepherd

1961-03-10

FH SCHH2 FH1
SG

German Shepherd

German Shepherd
V
SG

German Shepherd

1961-11-28

SCHH1
V

German Shepherd
V
SG

German Shepherd
V

German Shepherd

1967-07-22

SCHH1

V

German Shepherd

1963-09-16

SCHH3, FH1

V-

German Shepherd

1959-09-08

DDR SIEGER 62/63 SCHH3
V

German Shepherd
V
V
V

German Shepherd
V
SG

German Shepherd

1957-04-10

SCHH1
VA

German Shepherd
V1
VA
V

German Shepherd
V
SG

German Shepherd

1964-03-21

V

German Shepherd

1961-01-05

SCHH3
V

German Shepherd
V
V

German Shepherd
V

German Shepherd


German Shepherd
V

German Shepherd
V