Imme vom Hembachwald

Pedigree

Imme vom Hembachwald

SchH1 Female German Shepherd Nov 11, 1977
VA(NPD)

German Shepherd

Jul 5, 1975

SchH3

2X VA1

German Shepherd

Mar 1, 1971

SchH3

VA2

German Shepherd
Beige & White w/Black Nose

Mar 31, 1967

SCHH3
VA4

German Shepherd
V16
V
V7

German Shepherd
V1
 
V
V

German Shepherd

Mar 14, 1969

SchH1
VA2

German Shepherd
SG1
V

German Shepherd
VA4
V

German Shepherd

Jan 14, 1972

SchH1

V1

German Shepherd

Sep 19, 1968

SchH3
V

German Shepherd
V
V
V20

German Shepherd
VA2
V

German Shepherd

SchH1
VA2

German Shepherd
V1
 
V

German Shepherd
VA9

German Shepherd

Aug 25, 1975

SchH2

V7

German Shepherd

Apr 6, 1973

SCHH3, FH

VA1

German Shepherd

May 3, 1968

SCHH3, FH
V

German Shepherd
VA2
V
V

German Shepherd
V9
V
V

German Shepherd

May 25, 1967

SchH2
V

German Shepherd
V

German Shepherd
V
 

German Shepherd

Jan 30, 1970

SchH2

VA7

German Shepherd

Mar 22, 1966

SchH3/FH

German Shepherd
V
V

German Shepherd
V
 
V
V

German Shepherd

Nov 15, 1963

SchH1
V

German Shepherd
VA1
V3
V

German Shepherd
V