Hella vom Eggeroder-Land

Pedigree

V Hella vom Eggeroder-Land

SchH1
V

German Shepherd

1987-05-07

SchH3

2X VA1

German Shepherd

1981-11-28

SCHH3, IPO3, FH, BHP2

V

German Shepherd

1977-03-07

SCHH3
VA5

German Shepherd
VA2
V
V

German Shepherd
VA10
V
V

German Shepherd

1979-02-06

SCHH2
V

German Shepherd
V
V
VA5

German Shepherd
V 13
V
V

German Shepherd

1984-08-30

SchH2

2X VA1

German Shepherd

1981-03-12

SCHH3, FH
V12

German Shepherd
V
V
V

German Shepherd
V
VA5
V

German Shepherd

1977-12-24

SchH3
V1

German Shepherd
V2
V
V

German Shepherd
V
V
V

German Shepherd

1987-07-26

SchH1

VA1

German Shepherd

1985-02-23

SCHH3, FH

2X VA1

German Shepherd

1981-11-28

SCHH3, IPO3, FH, BHP2
V

German Shepherd
VA5
V
V

German Shepherd
V
VA5
V

German Shepherd

1981-10-12

SCHH1
V1

German Shepherd
VA13
V
V

German Shepherd
V
V
V

German Shepherd

1982-06-11

SchH3


German Shepherd

1980-03-11

SchH3
VA16

German Shepherd
VA7
SG

German Shepherd
VA1
VA4
V

German Shepherd

1977-01-12

SchH3
V

German Shepherd
V
V

German Shepherd
V