Leska vom Wildpferdbruch

Pedigree

V Leska vom Wildpferdbruch

SchH3 Female German Shepherd Jan 12, 1977
V

German Shepherd

Jun 24, 1974

SchH3/FH

V

German Shepherd

Mar 16, 1972

SchH3

V1

German Shepherd

Sep 19, 1968

SchH3
V

German Shepherd
V
V
V20

German Shepherd
VA2
 
V
 

German Shepherd

Nov 13, 1969

SchH2
2X VA1

German Shepherd
VA5
VA2
V

German Shepherd
V US.CH.
V

German Shepherd


German Shepherd

May 21, 1966

SchH3

German Shepherd
VA1
V

German Shepherd

German Shepherd

Mar 1, 1967

SchH3
VA1

German Shepherd
V4
SG

German Shepherd
VA1
V

German Shepherd

Sep 30, 1972

SchH2

V

German Shepherd

Dec 12, 1967

SchH3

V1

German Shepherd

Jan 27, 1964

SCHH3
VA2

German Shepherd
 
V
V
V

German Shepherd
V
V

German Shepherd

Nov 10, 1963

SchH1
CH (US) V

German Shepherd
V CH (US)
V

German Shepherd
V
V

German Shepherd

SCHH1


German Shepherd

Nov 25, 1966

SchH3
V1

German Shepherd
VA2
 
V
 

German Shepherd
V4
V

German Shepherd

Sep 2, 1965

SchH3

German Shepherd
V / CH (US)
V
V

German Shepherd
V