Hedi vom Reisberg

Pedigree

V Hedi vom Reisberg

SchH2 Female German Shepherd Jan 17, 1990
V

German Shepherd

Mar 15, 1987

SchH3

V3

German Shepherd

Nov 24, 1984

SCHH3 FH

VA2

German Shepherd

Jul 29, 1981

SCHH3, IPO3, FH
V16

German Shepherd
VA12
V
 
V

German Shepherd
VA13
V10
V

German Shepherd

Nov 28, 1981

SchH1
V

German Shepherd
VA5
 
V
 
V

German Shepherd
 
V
VA5
V

German Shepherd

Apr 26, 1982

SCHH1, IPO3, FH

VA1

German Shepherd

Sep 16, 1978

SchH3
V

German Shepherd
V1
V
V

German Shepherd
V27
V3
V

German Shepherd

Oct 5, 1979

SchH1
V

German Shepherd
VA5
 
V
 
V22

German Shepherd
VA1
V23
V

German Shepherd

Aug 17, 1987

SchH2

2X VA1

German Shepherd

Mar 12, 1981

SCHH3, FH

V12

German Shepherd

May 9, 1978

SCHH3, IPO3, FH
V

German Shepherd
V 66
V
V

German Shepherd
V
V
V

German Shepherd

Feb 6, 1979

SCHH2
 
V

German Shepherd
V
V
 
VA5

German Shepherd
V 13
V
V

German Shepherd

Mar 30, 1982

SchH3

VA2

German Shepherd

Sep 15, 1979

SCHH3, IPO3, FH
V

German Shepherd
V 19
VA4
V

German Shepherd
VA2
V
V

German Shepherd

Sep 30, 1978

SchH3
VA5

German Shepherd
 
VA2
V
V

German Shepherd
VA