Hardy von Arminius

Pedigree
Report Type:

V Hardy von Arminius

SchH3 Male German Shepherd May 16, 1988
V2

German Shepherd

May 17, 1984

SCHH3, IPO3(SG-BSPCH), FH

2X VA1

German Shepherd

Mar 12, 1981

SCHH3, FH

V12

German Shepherd

May 9, 1978

SCHH3, IPO3, FH
V

German Shepherd
V 66
V
V

German Shepherd
V
V
V

German Shepherd

Feb 6, 1979

SCHH2
 
V

German Shepherd
V
V
VA5

German Shepherd
V 13
V
VA3

German Shepherd

Jan 21, 1979

SchH3

V1

German Shepherd

May 28, 1974

SchH3
V2

German Shepherd
V1
 
SG1
V

German Shepherd
VA2
V
V

German Shepherd

Mar 7, 1977

SchH1
VA5

German Shepherd
 
VA2
 
V
V

German Shepherd
 
VA10
V
V

German Shepherd

Oct 28, 1984

SchH1

V

German Shepherd

Nov 28, 1981

SchH3/FH/IP3

V

German Shepherd

Mar 7, 1977

SCHH3
VA5

German Shepherd
 
VA2
 
V
V

German Shepherd
 
VA10
V
V

German Shepherd

Feb 6, 1979

SCHH2
 
V

German Shepherd
V
V
VA5

German Shepherd
V 13
V
V

German Shepherd

Mar 5, 1981

SchH2

VA16

German Shepherd

Oct 12, 1976

SchH3
VA7

German Shepherd
V1
 
V
SG

German Shepherd
VA2
 
V
V22

German Shepherd

Mar 17, 1976

SchH3/FH
VA1

German Shepherd
2X VA1
V
V23

German Shepherd
V27
V