Gala vom Goldberg

Pedigree

Gala vom Goldberg

Female German Shepherd 2003-06-26
V

German Shepherd

1998-05-01

SCHH3

VA8

German Shepherd

1995-02-08

SchH3

V1

German Shepherd

1992-01-26

SCHH3, ÉLITE A
V3

German Shepherd
VA2
V
V

German Shepherd
V 34
V
V

German Shepherd

1990-04-27

SCHH2
V

German Shepherd
VA6
V
V

German Shepherd
V3
V
V

German Shepherd

1993-02-08

SchH2

V4

German Shepherd

1988-10-30

SchH3
VA7

German Shepherd
V
V
V20

German Shepherd
2X VA1
V
V

German Shepherd

1990-11-15

SchH1
VA1

German Shepherd
VA6
V
V

German Shepherd
2X VA1
V

German Shepherd

2002-01-17

2X World Seiger VA1

German Shepherd

1998-01-07

SCHH3

World Sieger VA1

German Shepherd

1995-05-30

SCHH3
VA1(I)

German Shepherd
VA1
V
V

German Shepherd
VA1
V
VA1

German Shepherd

1994-04-04

SCHH3
V1

German Shepherd
V3
V
V

German Shepherd
V
V
V34

German Shepherd

1998-01-09

SCHH1

VA8

German Shepherd

1995-02-08

SchH3
V1

German Shepherd
V3
V
V

German Shepherd
V
V
V

German Shepherd

1995-07-11

SCHH1
VA-1 {USA}

German Shepherd
VA1 (I)
V
V

German Shepherd