Fygi vom Alexyrvo Hof

Pedigree

VA12 Fygi vom Alexyrvo Hof

SchH3
Female German Shepherd 1995-04-05
2X VA2

German Shepherd

1991-11-22

SCHH3

VA1

German Shepherd

1989-12-19

SCHH3

VA4

German Shepherd

1986-01-29

SCHH3
VA7

German Shepherd
V
V
V

German Shepherd
V
V
V

German Shepherd

1988-02-04

IPO1
VA(ARG)

German Shepherd
2X VA1
SG3
V

German Shepherd
V
V
VA5(I) V14

German Shepherd

1988-10-01

SCHH3

2X VA1

German Shepherd

1981-03-12

SCHH3, FH
V12

German Shepherd
V
V
V

German Shepherd
V
VA5
V

German Shepherd

1984-12-19

SchH1
V1

German Shepherd
VA1
V17
V

German Shepherd
VA9
V
V

German Shepherd

1991-12-14

VH1

V1

German Shepherd

1990-04-02

SchH3

VA1

German Shepherd

1987-08-04

SCHH3, FH
VA6

German Shepherd
2X VA1
SG3
V

German Shepherd
2X VA1
V
V

German Shepherd

1984-05-02

SCHH 3
V6

German Shepherd
V 19
V
V

German Shepherd
V

German Shepherd

1989-01-12

VH1

VA8

German Shepherd

1984-01-14

SCHH3
V

German Shepherd
V
V
V

German Shepherd
V
V

German Shepherd

1986-04-23

SCHH3
2X VA1

German Shepherd
V12
V
SG3

German Shepherd
V16
V