Fenja vom Sybillenhof

Pedigree
Report Type:

Fenja vom Sybillenhof

Female German Shepherd May 1, 1998
V4

German Shepherd

Apr 26, 1994

SCHH3, IPO3, FH2

VA1

German Shepherd

Dec 19, 1989

SCHH3

VA4

German Shepherd

Jan 29, 1986

SCHH3
VA7

German Shepherd
V
V
V

German Shepherd
V
V
 
V

German Shepherd

Feb 4, 1988

IPO1
VA(ARG)

German Shepherd
2X VA1
 
SG3
 
V

German Shepherd
V
V
V

German Shepherd

Mar 4, 1991

SCHH3, IPO2

2X VA1

German Shepherd

Mar 12, 1981

SCHH3, FH
 
V12

German Shepherd
V
V
V

German Shepherd
 
V
 
VA5
V

German Shepherd

Mar 12, 1987

SchH3
VA6

German Shepherd
2X VA1
SG3
 
VA7

German Shepherd
V
 
V

German Shepherd

Aug 4, 1994

V

German Shepherd

Apr 17, 1992

SchH3

V

German Shepherd

Jan 15, 1990

SCHH3
V10

German Shepherd
VA7
V
V

German Shepherd
V
V
V

German Shepherd

Aug 29, 1987

SchH1
V6

German Shepherd
2X VA1
 
V14

German Shepherd
V
V
V

German Shepherd

Nov 6, 1988

SCHH1

V

German Shepherd

Jan 17, 1984

SCHH3 FH PSH1
V1 DDR-SIEGER 81+82

German Shepherd
V
SG
V

German Shepherd
V
V
V

German Shepherd

SCHH1,ZTP5546/44
V

German Shepherd
V
SG
SG+/V

German Shepherd
V
SG