Cindy vom Sybillenhof

Pedigree
Report Type:

Cindy vom Sybillenhof

Female German Shepherd Aug 4, 1994
V

German Shepherd

Apr 17, 1992

SchH3

V

German Shepherd

Jan 15, 1990

SCHH3

V10

German Shepherd

May 27, 1987

SCHH3
VA7

German Shepherd
V
VA1
V

German Shepherd
VA5
V
V

German Shepherd

Sep 1, 1983

SchH1
V

German Shepherd
V3 VA3(I) VA1(JP)
V
V

German Shepherd
V
V
V

German Shepherd

Aug 29, 1987

SchH1

V6

German Shepherd

May 7, 1983

SCHH3 FH
2X VA1

German Shepherd
V12
V
V14

German Shepherd
VA12
V

German Shepherd

Apr 8, 1983

SchH1
V

German Shepherd
V3
V
V

German Shepherd
VA7
V
V

German Shepherd

Nov 6, 1988

SCHH1

V

German Shepherd

Jan 17, 1984

SCHH3 FH PSH1

V1 DDR-SIEGER 81+82

German Shepherd

Jan 2, 1979

SCHH3
V

German Shepherd
V
SG

German Shepherd
V
V
V

German Shepherd

Mar 15, 1981

SCHH2 FH
V

German Shepherd
V
SG
V

German Shepherd
DDR SGR 77-78; V
V
V

German Shepherd

SCHH1,ZTP5546/44

V

German Shepherd

Aug 11, 1975

SCHH3,FH3,KÖR.5546/44
V

German Shepherd
V
V
SG

German Shepherd
V
 
V
SG+/V

German Shepherd

Feb 14, 1977

SCHH2,FH,KÖR.5546/34
V

German Shepherd
V
 
V
SG

German Shepherd
V
SG