Fee von Zabelsdorf

Pedigree

Fee von Zabelsdorf

Female German Shepherd 1922-02-11

German Shepherd

1917-02-20

PH

V

German Shepherd

1915-03-10

SchH3

V

German Shepherd

1909-05-12

PH
V

German Shepherd
V

German Shepherd
V SGRN 1914(AUSTRIA)

German Shepherd

1912-12-01

SIEGER 1913 (NL) V

German Shepherd
1910 SGR
V

German Shepherd
1910 SGR

German Shepherd

1914-03-12

V SGR 1912(AUSTRIA)

German Shepherd

1910-01-22

PH
1909 SGR

German Shepherd
1906/07 SGR
SGRN 1906

German Shepherd
LPRS 1906

German Shepherd

1911-10-29


German Shepherd
1908 SGR

German Shepherd
1906/07 SGR

German Shepherd

1920-02-05


German Shepherd

1916-05-22

SIEGER 1913 (NL) V

German Shepherd

1911-09-16

PH
1910 SGR

German Shepherd
1908 SGR

German Shepherd
V

German Shepherd

1914-04-21

V

German Shepherd
V

German Shepherd

German Shepherd

1914-04-19


German Shepherd

1912-01-15

V SGR 1912(AUSTRIA)

German Shepherd
1909 SGR

German Shepherd
1908 SGR

German Shepherd

1909-11-25

V

German Shepherd
V

German Shepherd