Frigga vom Schulberg

Pedigree

Frigga vom Schulberg

Female German Shepherd 1914-04-21
V

German Shepherd

1909-05-12

PH

V

German Shepherd

1907-03-16

HGH

V

German Shepherd

1903-10-22


German Shepherd

German Shepherd
1900/01 SGR

German Shepherd


German Shepherd
V

German Shepherd

German Shepherd

1908-05-20


German Shepherd

1905-12-23

HGH

German Shepherd

German Shepherd
V

German Shepherd

1907-04-10


German Shepherd

German Shepherd

German Shepherd

1911-12-23


German Shepherd

1909-07-22

1906/07 SGR

German Shepherd

1903-11-01

SCHH3
V

German Shepherd
1900/01 SGR

German Shepherd
V

German Shepherd

1906-08-29

PH

German Shepherd

German Shepherd
1905 SGR

German Shepherd

1909-10-24


German Shepherd

1906-09-17


German Shepherd

German Shepherd
1903 SGR

German Shepherd

1905-04-01


German Shepherd
V

German Shepherd