Rassy vom Goldsteintal

Pedigree

Rassy vom Goldsteintal

Female German Shepherd 1902-03-24
1903 SGR

German Shepherd

1901-03-05

ZPR

1900/01 SGR


1898-05-01

HGH

V

German Shepherd


German Shepherd

German Shepherd

German Shepherd

1894-04-20

HGH

German Shepherd
Add Sire
Add Dam

German Shepherd
Add Sire
Add Dam

German Shepherd


German Shepherd

1895-01-05

BORN 1.05.1895

German Shepherd

German Shepherd
Add Sire
Add Dam

German Shepherd

V

German Shepherd

German Shepherd

German Shepherd


German Shepherd


German Shepherd

1895-01-05

BORN 1.05.1895

German Shepherd

German Shepherd
Add Sire
Add Dam

German Shepherd

Add Sire
Add Dam

German Shepherd

1897-08-31

V

German Shepherd

DOB 01-01-1895

German Shepherd

German Shepherd

German Shepherd


German Shepherd
Add Sire
Add Dam

German Shepherd
Add Sire
Add Dam