Basta vom Zabelsdorf

Pedigree

Basta vom Zabelsdorf

Female German Shepherd 1920-02-05

German Shepherd

1916-05-22

SIEGER 1913 (NL) V

German Shepherd

1911-09-16

PH

1910 SGR

German Shepherd

1909-05-22

PH
1908 SGR

German Shepherd
V

German Shepherd
1906/07 SGR

German Shepherd

1909-04-12

V

German Shepherd
V

German Shepherd

German Shepherd

1914-04-21

V

German Shepherd

1909-05-12

PH
V

German Shepherd
V

German Shepherd

German Shepherd

1911-12-23


German Shepherd
1906/07 SGR

German Shepherd

German Shepherd

1914-04-19


German Shepherd

1912-01-15

V SGR 1912(AUSTRIA)

German Shepherd

1910-01-22

PH
1909 SGR

German Shepherd
1906/07 SGR
SGRN 1906

German Shepherd
LPRS 1906

German Shepherd

1910-06-10

1908 SGR

German Shepherd
V

German Shepherd
LPRS 1906

German Shepherd

1909-11-25

V

German Shepherd

1905-01-23

HGH, SCHH
V

German Shepherd
1900/01 SGR

German Shepherd

German Shepherd

1906-12-21


German Shepherd

German Shepherd
V