Falk vom Baiselsberg

Pedigree

V13 Falk vom Baiselsberg

SchH3
Male German Shepherd 1987-11-29
V3

German Shepherd

1984-11-24

SCHH3 FH

VA2

German Shepherd

1981-07-29

SCHH3, IPO3, FH

V16

German Shepherd

1978-01-09

SCHH3, FH
VA12

German Shepherd
V1
V
V

German Shepherd
V1
V
V

German Shepherd

1979-04-28

SchH1
VA13

German Shepherd
V
V
V10

German Shepherd
V21
V
V

German Shepherd

1981-11-28

SchH1

V

German Shepherd

1977-03-07

SCHH3
VA5

German Shepherd
VA2
V
V

German Shepherd
VA10
V
V

German Shepherd

1979-02-06

SCHH2
V

German Shepherd
V
V
VA5

German Shepherd
V 13
V
V

German Shepherd

1981-11-25

SchH2

VA5

German Shepherd

1978-07-21

SCHH3, IPO3, FH

VA1

German Shepherd

1972-08-18

SchH3
V1

German Shepherd
V
V20
V

German Shepherd
VA2
V
V

German Shepherd

1971-09-25

SchH3
V13

German Shepherd
VA2
V
V

German Shepherd
V6
V
V

German Shepherd

1978-04-28

SchH1

V

German Shepherd

1975-12-10

SchH3
V2

German Shepherd
V1
SG1
V

German Shepherd
VA6 VA1(I)
V
V

German Shepherd

1969-01-23

SchH2
VA4

German Shepherd
V16
V

German Shepherd
VA2
V