Elfe vom Königsbruch

Pedigree

V Elfe vom Königsbruch

SchH1
Female German Shepherd 1980-06-28
V

German Shepherd

1978-03-05

SchH3

V

German Shepherd

1974-10-24

SchH3


German Shepherd

1969-11-30

VA4

German Shepherd
V16
V
V7

German Shepherd
V1
V
V

German Shepherd

1971-12-29

SCHH3
V1

German Shepherd
V
V20
V

German Shepherd
VA10
V
V

German Shepherd

1974-06-06

SchH1


German Shepherd

SchH2
V

German Shepherd
V
VA
V

German Shepherd
VA3
V
SG

German Shepherd

1971-04-21

SchH1
VA10

German Shepherd
V5 UK.CH.
V

German Shepherd
V
VA6
V

German Shepherd

1977-06-26

SchH1

V

German Shepherd

1974-01-25

SchH3

V

German Shepherd

1970-01-30

SchH3/FH

German Shepherd
V

German Shepherd
V

German Shepherd

1971-03-04

SchH3
VA2

German Shepherd
V
V

German Shepherd
VA1
V
V

German Shepherd

1971-12-29

SCHH3

V1

German Shepherd

1968-09-19

SchH3
V

German Shepherd
V
V
V20

German Shepherd
VA2
V
V

German Shepherd

1970-01-18

SchH1
VA10

German Shepherd
V5 UK.CH.
V
V

German Shepherd
V4
V