Dolly vom Haus Fritz

Pedigree

Dolly vom Haus Fritz

Female German Shepherd 1934-09-26

German Shepherd

1931-10-24

SIEGER

German Shepherd

1928-03-16

ZPR

1929 SGR

German Shepherd

1926-03-12

SCHH3, ZPR
SGR 1925 CH (US)

German Shepherd
SIEGER 1920 V-
V

German Shepherd

German Shepherd

1921-05-28

SCHH
V

German Shepherd
V
V SGRN 1914(AUSTRIA)

German Shepherd

German Shepherd

1927-03-05

2X SIEGER

German Shepherd

1924-03-17

SCHH
V

German Shepherd
V

German Shepherd

German Shepherd

1923-12-15


German Shepherd
OESGR 1921 US.CH.

German Shepherd
V

German Shepherd

1932-01-22


German Shepherd

1928-08-10

PH


German Shepherd

1922-07-07

PH

German Shepherd

German Shepherd
SGR'1919 USGV'23 CH.

German Shepherd

1926-09-17


German Shepherd

German Shepherd

German Shepherd


German Shepherd

V

German Shepherd
V

German Shepherd
V

German Shepherd

1921-06-20

SIEGER 1920 V-

German Shepherd
V
V

German Shepherd