Cora vom Siekerfelde

Pedigree

Cora vom Siekerfelde


German Shepherd

1926-09-25

ZPr


German Shepherd

1923-01-14

PH

V

German Shepherd

1918-10-27

SCHH3
V

German Shepherd
V

German Shepherd
V
V

German Shepherd

1919-06-23

SchH
SIEGER 1913 (NL) V

German Shepherd
1910 SGR

German Shepherd

German Shepherd

1923-12-07

PH


German Shepherd

1921-09-09


German Shepherd

German Shepherd

German Shepherd

1921-10-23

SCHH

German Shepherd
V

German Shepherd
SIEGER 1913 (NL) V

German Shepherd

ZPR

'22/23 SGR GV CH(US)

German Shepherd

1920-12-28

SCHH3

OESGR 1921 US.CH.

German Shepherd

1917-08-31

PH
V

German Shepherd
V

German Shepherd
V

German Shepherd

1919-05-17

V

German Shepherd
1909 SGR

German Shepherd
V

German Shepherd

1921-10-03

V

German Shepherd

1918-10-27

SCHH3
V

German Shepherd
V

German Shepherd
V
V
IT.SGN.

German Shepherd

1919-03-14

SIEGER 1913 (NL) V

German Shepherd
1910 SGR

German Shepherd
V
V