Benno v Freistuhl

Pedigree

Benno v Freistuhl

Male German Shepherd 1908-08-26

German Shepherd

1906-06-05


German Shepherd

1903-05-05

V

German Shepherd

1899-03-22

1900/01 SGR

V

V

German Shepherd

1900-10-06


German Shepherd

German Shepherd
V

German Shepherd

1902-10-03


German Shepherd


German Shepherd

German Shepherd

German Shepherd

1901-03-04

V

German Shepherd
1900/01 SGR

German Shepherd

German Shepherd

1906-01-05

V

German Shepherd

1903-10-22


German Shepherd


German Shepherd
1900/01 SGR

German Shepherd
1900/01 SGR

German Shepherd

1900/01 SGR

V

German Shepherd
V

German Shepherd

1904-04-03

PH


German Shepherd

1902-08-31

PH

German Shepherd

German Shepherd
1902/03 SGRN

German Shepherd

1901-12-14

V

German Shepherd
1900/01 SGR

German Shepherd
V