Gisa vom Herkulespark

Pedigree

Gisa vom Herkulespark

Female German Shepherd 1917-04-06
V

German Shepherd

1913-04-24

ZPR

1909 SGR

German Shepherd

1907-07-05

HGH

1906/07 SGR

German Shepherd

1903-11-01

SCHH3
V

German Shepherd
1900/01 SGR

German Shepherd
V
SGRN 1906

German Shepherd

1904-01-19

V

German Shepherd
1900/01 SGR

German Shepherd

German Shepherd

1911-03-25


German Shepherd

1909-08-09

PH

German Shepherd
1906/07 SGR

German Shepherd

German Shepherd

HGH

German Shepherd

German Shepherd

German Shepherd

1915-04-03

SIEGER 1913 (NL) V

German Shepherd

1911-09-16

PH

1910 SGR

German Shepherd

1909-05-22

PH
1908 SGR

German Shepherd
V

German Shepherd
1906/07 SGR

German Shepherd

1909-04-12

V

German Shepherd
V

German Shepherd

German Shepherd

1913-06-25

1909 SGR

German Shepherd

1907-07-05

HGH
1906/07 SGR

German Shepherd
V
SGRN 1906

German Shepherd
V

German Shepherd

1912-05-05


German Shepherd

German Shepherd