Asta vom Mundtsdorf

Pedigree

Asta vom Mundtsdorf

Female German Shepherd 1912-05-05

German Shepherd

1910-01-08


German Shepherd

1907-01-18

1906/07 SGR

German Shepherd

1903-11-01

SCHH3
V

German Shepherd
1900/01 SGR

German Shepherd
V
SGRN 1906

German Shepherd

1904-01-19

V

German Shepherd
1900/01 SGR

German Shepherd

German Shepherd

1907-06-01


German Shepherd

1902-12-30

1900/01 SGR

V

German Shepherd
V

German Shepherd

1905-04-27

1904 SGR

German Shepherd

German Shepherd
V

German Shepherd

1910-08-06


German Shepherd

1908-12-12


German Shepherd

PH

German Shepherd
1903 SGR
1905 SGRN

German Shepherd
1900/01 SGR

German Shepherd


German Shepherd

German Shepherd
Add Sire
Add Dam

German Shepherd

1908-08-10


German Shepherd


German Shepherd

German Shepherd
V

German Shepherd

1907-06-10


German Shepherd
1904 SGRN

German Shepherd