Cora vom Klinkert

Pedigree

G Cora vom Klinkert

SchH3 Female German Shepherd Aug 10, 1985
V

German Shepherd

Mar 27, 1980

SchH3/FH/IP3

V

German Shepherd

Sep 21, 1975

SchH3

VA7

German Shepherd

Mar 15, 1972

SCHH2
V10

German Shepherd
V
V
V

German Shepherd
V

German Shepherd

Mar 10, 1973

SchH1

German Shepherd

German Shepherd
SG

German Shepherd

Nov 21, 1973

SchH3/FH

V

German Shepherd

Aug 25, 1970

V-BSP 1972, 1973, 1974, SG-BSP 1975, SCHH3, FH
VA7

German Shepherd
V

German Shepherd
V
SG

German Shepherd

Nov 3, 1970

SchH3/FH
V

German Shepherd
VA1
VA7
V

German Shepherd
V
V
SG

German Shepherd

Feb 27, 1981

SchH3

VA

German Shepherd

Mar 18, 1975

SchH2

V

German Shepherd

Dec 8, 1971

SchH3/FH
VA1

German Shepherd
V
V
V

German Shepherd
VA3 /CACIB/12 X LG
V

German Shepherd

May 21, 1971

SchH1
VA2

German Shepherd
V
V
VA

German Shepherd
V
V

German Shepherd

Aug 5, 1976

SchH1


German Shepherd

Dec 31, 1971

SchH3
V

German Shepherd
V
V

German Shepherd

German Shepherd

Jun 24, 1972

SchH2
VA

German Shepherd
V
V

German Shepherd
V2