Cliff vom Königstein

Pedigree
Report Type:

V Cliff vom Königstein

SchH2 Male German Shepherd Jan 23, 1979
V

German Shepherd

Sep 13, 1975

SCHH3 PSH1


German Shepherd

Jul 21, 1968

SCHH-3

V

German Shepherd

SCHH3
V

German Shepherd
 
V
 

German Shepherd
V
SG-

German Shepherd

Feb 19, 1964

V-

German Shepherd
V
V
V

German Shepherd
V

German Shepherd

Jun 7, 1973

SCHH2 PSH2

V-

German Shepherd

Aug 30, 1969

SCHH1
V

German Shepherd
 
V
SG
SG

German Shepherd
V
 
V
SG

German Shepherd

Jan 24, 1970

FH2
V

German Shepherd
V
SG

German Shepherd
V
SG

German Shepherd

FSH1

V

German Shepherd

Apr 18, 1971

SCHH3 FH3 PSH2

V1

German Shepherd

Mar 24, 1967

DDR-SIEGER SCHH3 FH3 PSH3
V

German Shepherd
V
V
V

German Shepherd
SG
V

German Shepherd

Jan 15, 1969

SchH1
V

German Shepherd
 
V
SG
SG

German Shepherd
V
 

German Shepherd

SCHH2 PSH2

DDR SGR 1968

German Shepherd

Jun 8, 1962

SCHH3 FH
V

German Shepherd
 
VA1
V
V

German Shepherd
V
G

German Shepherd

Oct 11, 1964

SCHH3
V

German Shepherd
 
V
 
V

German Shepherd
SG
V