Chippi von Mutrayil

Pedigree

Chippi von Mutrayil

VA1

German Shepherd

1991-10-22

SCHH3, IPO3, FH1, BG

V1

German Shepherd

1988-11-03

SCHH3, IPO1, BHP1

VA4

German Shepherd

1986-01-29

SCHH3
VA7

German Shepherd
V
V
V

German Shepherd
V
V
V

German Shepherd

1984-09-08

BHP1
2X VA1

German Shepherd
V12
V
V

German Shepherd
V
V
V

German Shepherd

1988-12-01

SchH2

V7

German Shepherd

1985-11-02

SCHH3, FH
2X VA1

German Shepherd
V
V
V

German Shepherd
V
V
V

German Shepherd

1983-07-31

SchH3/FH
2X VA2

German Shepherd
V
V

German Shepherd
VA7
V

German Shepherd

1990-03-27

V

German Shepherd

1986-05-20

SchH3

VA10

German Shepherd

1981-10-04

SCHH3
VA1

German Shepherd
V
V
V

German Shepherd
V
V22
V

German Shepherd

UK.C H. V1

German Shepherd
V

German Shepherd

German Shepherd

1986-09-07


German Shepherd

Add Sire
Add Dam

German Shepherd

Add Sire
Add Dam