Blanka von der Moselschlucht

Pedigree

V Blanka von der Moselschlucht

SchH2
Female German Shepherd
VA3

German Shepherd

1962-03-16

SCHH3(V-BSP), FH

V

German Shepherd

1956-03-20

SCHH3, FH

SG US.CH.

German Shepherd

1953-11-07

SCHH1
V

German Shepherd
V
V
V

German Shepherd
2X VA1
V
SG

German Shepherd

1954-07-05

SchH2
V

German Shepherd
V
V
VA3

German Shepherd
Black & Tan
VA2
VA2
V

German Shepherd

1959-02-03

SchH3

V12

German Shepherd

1954-07-30

SCHH3(V1-BSP), FH
V

German Shepherd
V
V
V

German Shepherd
V
V
V19

German Shepherd

1954-12-25

SCHH2
V2

German Shepherd
V
V

German Shepherd

German Shepherd

SchH1

V4

German Shepherd

1959-02-15

SCHH3

V

German Shepherd

1954-09-03

SchH3/FH
V

German Shepherd
V
V
V

German Shepherd
V
V
VA3

German Shepherd

1956-05-21

SCHH3, FH
V

German Shepherd
V
VA
V

German Shepherd
VA2
V
V

German Shepherd

SchH2

VA1

German Shepherd

1958-02-14

SchH3
VA1

German Shepherd
VA1
V
V

German Shepherd
V2
V
V

German Shepherd

1959-07-05

SCHH1
VA3

German Shepherd
V2
V

German Shepherd
VA1