Blanda vom Donauriesl

Pedigree

Blanda vom Donauriesl

PH
Female German Shepherd 1933-07-14

German Shepherd

1928-08-10

PH


German Shepherd

1922-07-07

PH


German Shepherd

1918-02-05

SCHH

German Shepherd
V

German Shepherd
1909 SGR

German Shepherd

1920-10-11

SGR'1919 USGV'23 CH.

German Shepherd

German Shepherd
V

German Shepherd

1926-09-17


German Shepherd

1923-03-14


German Shepherd
V

German Shepherd

German Shepherd

1924-10-21


German Shepherd
OESGR 1921 US.CH.

German Shepherd
SGR (AUS) 1922, CH

German Shepherd

1931-05-03

PH


German Shepherd

1928-04-11

SCHH


German Shepherd

1925-12-15


German Shepherd

German Shepherd

German Shepherd

1921-09-03

V

German Shepherd
1909 SGR

German Shepherd

German Shepherd

1925-12-28

ZPR


German Shepherd

1921-11-06

SchH

German Shepherd

German Shepherd
V

German Shepherd

1924-05-30


German Shepherd
SGR (AUS) 1922, CH

German Shepherd