Kloti vom Blasienberg

Pedigree

Kloti vom Blasienberg

ZPR
Female German Shepherd 1925-12-28

German Shepherd

1921-11-06

SchH


German Shepherd

1918-04-12

PH


German Shepherd

1915-02-15


German Shepherd
1910 SGR

German Shepherd

German Shepherd

1913-03-04


German Shepherd

German Shepherd

German Shepherd

1916-08-24

V

German Shepherd

1913-04-24

1909 SGR

German Shepherd
1906/07 SGR
SGRN 1906

German Shepherd

German Shepherd

1913-07-20

V SGR 1912(AUSTRIA)

German Shepherd
1909 SGR

German Shepherd

German Shepherd

1924-05-30


German Shepherd

1922-03-17

SGR (AUS) 1922, CH

German Shepherd

1919-10-13


German Shepherd
V

German Shepherd
V

German Shepherd

1920-07-25

V

German Shepherd
V
V SGRN 1914(AUSTRIA)

German Shepherd

German Shepherd

1921-10-13


German Shepherd

1918-09-28

V

German Shepherd
V
V SGRN 1914(AUSTRIA)

German Shepherd
V

German Shepherd

1919-11-19

HGH

German Shepherd
V

German Shepherd
SIEGER 1913 (NL) V