Christel vom Kloster Huysburg

Pedigree

Christel vom Kloster Huysburg

Female German Shepherd 1916-08-24
V

German Shepherd

1913-04-24

1909 SGR

German Shepherd

1907-07-05

HGH

1906/07 SGR

German Shepherd

1903-11-01

SCHH3
V

German Shepherd
1900/01 SGR

German Shepherd
V
SGRN 1906

German Shepherd

1904-01-19

V

German Shepherd
1900/01 SGR

German Shepherd

German Shepherd

1911-03-25


German Shepherd

1909-08-09

PH

German Shepherd
1906/07 SGR

German Shepherd

German Shepherd

HGH

German Shepherd

German Shepherd

German Shepherd

1913-07-20

V SGR 1912(AUSTRIA)

German Shepherd

1910-01-22

PH

1909 SGR

German Shepherd

1907-07-05

HGH
1906/07 SGR

German Shepherd
V
SGRN 1906

German Shepherd
V

German Shepherd

1908-06-24

LPRS 1906

German Shepherd
1902/03 SGRN

German Shepherd
1900/01 SGR

German Shepherd

1911-09-09


German Shepherd

1910-01-30


German Shepherd
LPRS 1906

German Shepherd

German Shepherd

1909-08-29


German Shepherd

German Shepherd