Betty vom Kellerbug

Pedigree

V Betty vom Kellerbug

SchH1
Female German Shepherd 1991-11-12
VA3

German Shepherd

1988-04-12

SCHH3, FH

VA4

German Shepherd

1986-01-29

SCHH3

VA7

German Shepherd

1983-06-08

SchH3
V

German Shepherd
VA16
V
V

German Shepherd
V
V22
V

German Shepherd

1981-11-28

SchH2
V

German Shepherd
VA5
V
V

German Shepherd
V
VA5
V 17

German Shepherd

1985-01-25

SchH3/FH

2X VA1

German Shepherd

1981-03-12

SCHH3, FH
V12

German Shepherd
V
V
V

German Shepherd
V
VA5
V

German Shepherd

1979-03-13

SchH2
VA7

German Shepherd
V
V
V

German Shepherd
SEL CH (US) V
VA1
V

German Shepherd

1990-01-17

SchH2

V

German Shepherd

1987-03-15

SchH3

V3

German Shepherd

1984-11-24

SCHH3 FH
VA2

German Shepherd
V16
V
V

German Shepherd
V
V
V

German Shepherd

1982-04-26

SCHH1, IPO3, FH
VA1

German Shepherd
V
V
V

German Shepherd
V
V22
V

German Shepherd

1987-08-17

SchH2

2X VA1

German Shepherd

1981-03-12

SCHH3, FH
V12

German Shepherd
V
V
V

German Shepherd
V
VA5
V

German Shepherd

1982-03-30

SchH3
VA2

German Shepherd
V
V
V

German Shepherd
VA5
V