Bessy vom Illerufer

Pedigree

Bessy vom Illerufer

SCHH3/DPH
V

German Shepherd

1934-03-25

SCHH3/MH2/SUCHH/SH

V

German Shepherd

1931-12-26

ZPr

V

German Shepherd

1927-08-13

SCHH3
V

German Shepherd

German Shepherd

German Shepherd

1922-03-12


German Shepherd

German Shepherd
V

German Shepherd

1926-03-05

SchH/MH


German Shepherd

1923-10-28

SchH

German Shepherd
SIEGER 1920 V-

German Shepherd
US.CH

German Shepherd

1925-06-25


German Shepherd

German Shepherd

German Shepherd

1938-05-30

SchH2


German Shepherd

1933-11-24

ZPr

SIEGER

German Shepherd

1930-04-07

ZPR
VA

German Shepherd
SGR 1925 CH (US)
V

German Shepherd

German Shepherd

1930-07-29

PH/MH1

German Shepherd

German Shepherd
CH. (US)

German Shepherd

ZPR


German Shepherd

1930-04-16

V

German Shepherd
2X SIEGER

German Shepherd
V

German Shepherd

1930-06-25


German Shepherd

German Shepherd