Bessy vom Illerufer

Pedigree
Report Type:

Bessy vom Illerufer

SCHH3/DPH Female German Shepherd
V

German Shepherd

Mar 25, 1934

SCHH3/MH2/SUCHH/SH

V

German Shepherd

Dec 26, 1931

ZPr

V

German Shepherd

Aug 13, 1927

SCHH3
V

German Shepherd

German Shepherd

German Shepherd

Mar 12, 1922


German Shepherd

German Shepherd
V

German Shepherd

Mar 5, 1926

SchH/MH


German Shepherd

Oct 28, 1923

SchH

German Shepherd
SIEGER 1920 V-

German Shepherd
US.CH

German Shepherd

Jun 25, 1925


German Shepherd

German Shepherd

German Shepherd

May 30, 1938

SchH2


German Shepherd

Nov 24, 1933

ZPr

SIEGER

German Shepherd

Apr 7, 1930

ZPR
VA

German Shepherd
SGR 1925 CH (US)
V

German Shepherd

German Shepherd

Jul 29, 1930

PH/MH1

German Shepherd

German Shepherd
CH. (US)

German Shepherd

ZPR


German Shepherd

Apr 16, 1930

V

German Shepherd
2X SIEGER

German Shepherd
V

German Shepherd

Jun 25, 1930


German Shepherd

German Shepherd