Benny vom Heideloh

Pedigree

VA7 Benny vom Heideloh

SCHH3/FH
Male German Shepherd 1980-07-28
VA11

German Shepherd

1976-10-25

SCHH3/FH

V1

German Shepherd

1970-03-17

SchH3

VA2

German Shepherd

1966-10-11

SCHH3 FH INTBCH
V

German Shepherd
V18
V
V

German Shepherd
V
V
V

German Shepherd

1967-11-30

SchH1
V

German Shepherd
V
V12
V

German Shepherd
VA3
SG

German Shepherd

1974-10-10

SchH1

2X VA1

German Shepherd

1971-03-01

SchH3
VA2

German Shepherd
Beige & White w/Black Nose
VA4
V7
V

German Shepherd
VA2
V

German Shepherd

1972-07-31

SchH1
V

German Shepherd
V
VA5
V

German Shepherd
V
V

German Shepherd

1977-03-05

SchH2

V

German Shepherd

1973-10-13

V-BSP 1976, 1977, 1978, V-EUSV, SCHH3, FH, INT

V

German Shepherd

1970-08-25

V-BSP 1972, 1973, 1974, SG-BSP 1975, SCHH3, FH
VA7

German Shepherd
V

German Shepherd
V
V

German Shepherd

1965-09-25

SchH2
VA1

German Shepherd
V4
SG
V

German Shepherd
V
V

German Shepherd

1972-10-15

SchH1

V

German Shepherd

1964-10-15

SchH3
V4

German Shepherd
V
VA3
V

German Shepherd
V
V

German Shepherd

1970-09-27

SchH2
VA7

German Shepherd
V2
V
V

German Shepherd
VA3