Banja vom Baruther Grund

Pedigree

V Banja vom Baruther Grund

SCHH2
Female German Shepherd 1981-10-06
V

German Shepherd

1976-02-24

SCHH2/FH/PSH1

DDR SGR 77-78; V

German Shepherd

1973-04-11

SCHH3 FH3, PSH3

V

German Shepherd

1966-10-03

SCHH3
V

German Shepherd
V
V
SG

German Shepherd
V
V

German Shepherd

1969-02-07

SchH1
V

German Shepherd
V
SG-

German Shepherd

German Shepherd

1972-12-24

SCHH3/FH

V

German Shepherd

1969-03-12

SCHH3 FH
V

German Shepherd
V
SG
V

German Shepherd
V
V

German Shepherd

1967-05-12

SchH1
V

German Shepherd
V
SG-

German Shepherd
V

German Shepherd

FH

Add Sire
Add Dam