Atzel vom Seehundfjord

Pedigree

Atzel vom Seehundfjord

SchH1

German Shepherd

1952-02-29

SchH2


German Shepherd

1945-12-15

SCHH3, FH


German Shepherd

1943-02-16

SchH2
VA7

German Shepherd
VA
'41, '42 VA

German Shepherd
'34 SA V

German Shepherd

1943-12-15

SchH3
V

German Shepherd
VA

German Shepherd

German Shepherd

1947-07-05

SchH2

VA

German Shepherd

1942-06-23

SchH3
V

German Shepherd
VA
V

German Shepherd

German Shepherd

1941-06-26

SchH2

German Shepherd
VA7
V

German Shepherd

German Shepherd

1951-07-21

SchH1

V

German Shepherd

1947-10-04

SchH3/FH


German Shepherd

1945-02-03

SchH2
V

German Shepherd
V

German Shepherd
V

German Shepherd

1946-01-20

V

German Shepherd
VA1

German Shepherd

German Shepherd

1947-09-10

SchH1


German Shepherd

1945-02-24

SchH3

German Shepherd

German Shepherd
V

German Shepherd

1944-05-14

SchH1
VA

German Shepherd
V
V

German Shepherd
VA, SGR (HOL)