Arnhild vom Franzosenhohl

Pedigree

V Arnhild vom Franzosenhohl

SchH1
Female German Shepherd 1950-09-01

German Shepherd

1948-02-02

SCHH3, FH


German Shepherd

1942-11-02

SCHH3


German Shepherd

1937-05-16

SCHH1
VA, SGR (HOL)

German Shepherd
SIEGER

German Shepherd
SIEGER

German Shepherd

1935-11-07


German Shepherd
VA

German Shepherd

German Shepherd


German Shepherd

SCHH3

German Shepherd
PH

German Shepherd

German Shepherd

SCHH3
VA

German Shepherd
VA

German Shepherd

German Shepherd


German Shepherd

1944-05-31

SchH3

VA3

German Shepherd

1941-03-28

SCHH3

German Shepherd
'34 SA V
'34 SA

German Shepherd

German Shepherd

1941-05-12

SchH3/FH

German Shepherd

German Shepherd
VA1

German Shepherd

SCHH1

VA

German Shepherd

1938-05-04

SchH3/MH1 FH

German Shepherd

German Shepherd

German Shepherd

SCHH1
VA-SIEGER

German Shepherd

German Shepherd
'34 SA V