Anke von Trasidius

Pedigree

SG Anke von Trasidius

SchH1 Female German Shepherd Nov 10, 1989
V2

German Shepherd

May 17, 1984

SCHH3, IPO3(SG-BSPCH), FH

2X VA1

German Shepherd

Mar 12, 1981

SCHH3, FH

V12

German Shepherd

May 9, 1978

SCHH3, IPO3, FH
V

German Shepherd
V 66
V
V

German Shepherd
V
V
V

German Shepherd

Feb 6, 1979

SCHH2
 
V

German Shepherd
V
V
 
VA5

German Shepherd
V 13
V
VA3

German Shepherd

Jan 21, 1979

SchH3

 
V1

German Shepherd

May 28, 1974

SchH3
V2

German Shepherd
V1
 
SG1
V

German Shepherd
VA2
V
V

German Shepherd

Mar 7, 1977

SchH1
VA5

German Shepherd
 
VA2
V
V

German Shepherd
 
VA10
V
V

German Shepherd

Jan 16, 1987

SCHH1

V3

German Shepherd

Nov 24, 1984

SCHH3 FH

VA2

German Shepherd

Jul 29, 1981

SCHH3, IPO3, FH
V16

German Shepherd
VA12
V
 
V

German Shepherd
VA13
V10
V

German Shepherd

Nov 28, 1981

SchH1
V

German Shepherd
VA5
 
V
 
V

German Shepherd
 
V
VA5
VA8

German Shepherd

Jan 28, 1982

SchH3

VA1

German Shepherd

Sep 16, 1978

SchH3
V

German Shepherd
V1
 
V
V

German Shepherd
V27
V3
VA3

German Shepherd

Jan 21, 1979

SchH3
 
V1

German Shepherd
V2
V
V

German Shepherd
VA5
 
V