Anka2 vom Mühlenkreis

Pedigree

Anka2 vom Mühlenkreis


German Shepherd

1993-04-09


German Shepherd

1984-07-20

SchH3/FH/IP3

SG

German Shepherd

1981-02-27

SchH3
SG

German Shepherd
V
V

German Shepherd
V
SG

German Shepherd

1982-04-30

SchH3/IP2
V

German Shepherd
V
V
SG

German Shepherd
V-INT CH
V

German Shepherd

1987-07-09

V

German Shepherd

1982-01-16

SCHH3 (V-BSP) FH IPO3
V

German Shepherd
V
V
SG

German Shepherd
V
V

German Shepherd

1982-05-15

SchH2
V

German Shepherd
V 19
V

German Shepherd
V1
V

German Shepherd

1993-08-23

SCHH2

VA

German Shepherd

1990-09-13

SchH3

2X VA1

German Shepherd

1986-03-13

SchH3
2X VA2

German Shepherd
V
V

German Shepherd
V
V11
V

German Shepherd

1986-09-04

SchH3
VA1

German Shepherd
2X VA1
VA3
V

German Shepherd
VA2
V

German Shepherd

1989-09-08

SCHH3

V

German Shepherd

1986-11-11

SchH3
V1

German Shepherd
VA1
V17

German Shepherd
V
V

German Shepherd

1984-10-16

VA4

German Shepherd
V
VA8

German Shepherd
V2 CH (UK)
V