Alf vom Holzheimer Eichwald

Pedigree
Report Type:

Alf vom Holzheimer Eichwald

SCHH Male German Shepherd May 25, 1935

German Shepherd

Jan 17, 1933


German Shepherd

Mar 20, 1930

SIEGER

German Shepherd

Mar 16, 1928

ZPR
1929 SGR

German Shepherd
SGR 1925 CH (US)
V

German Shepherd
V
 

German Shepherd

ZPR
INT CH

German Shepherd
US.CH.

German Shepherd

German Shepherd

Mar 5, 1927

2X SIEGER

German Shepherd

Mar 17, 1924

SCHH
V

German Shepherd
V

German Shepherd

German Shepherd

Dec 15, 1923


German Shepherd
OESGR 1921 US.CH.

German Shepherd
V
 
 

German Shepherd

Oct 21, 1930


German Shepherd

Aug 31, 1923

SCHH


German Shepherd

May 27, 1921

SchH
SIEGER 1920 V-

German Shepherd
 
V
V

German Shepherd
V

German Shepherd

Dec 31, 1920

PH

German Shepherd
 

German Shepherd
SIEGER 1913 (NL) V

German Shepherd

Jul 27, 1927


German Shepherd

May 27, 1922

SCHH1
1921 SGR

German Shepherd
V
 

German Shepherd
 

German Shepherd

Dec 20, 1924


German Shepherd
SIEGER 1920 V-
 

German Shepherd
V