Yenny V. Karlmitblick

Pedigree
Report Type:

Yenny V. Karlmitblick

Female German Shepherd
G

German Shepherd

Jul 18, 1990

(V-BSP) SCHH3/IP2

SG

German Shepherd

SCHH3,IPO3, MS WUSW 1991

V

German Shepherd

Mar 1, 1983

SVV2,IPO3, ZM
V

German Shepherd
V
V
SG

German Shepherd
V

German Shepherd

ZVV1

German Shepherd
V

German Shepherd
V
V

German Shepherd

ZVV2 , IPO3


German Shepherd

ZVV2/IP3
V

German Shepherd
CH (AKC)
V

German Shepherd

German Shepherd

ZVV1

German Shepherd
V
VD

German Shepherd
V

German Shepherd

Mar 3, 1993

SCHH3 IP3 FH1

V

German Shepherd

Apr 11, 1987

SCHH3 (SG-BSP) FH

V

German Shepherd

Feb 8, 1981

SCHH3 ( V-BSP ) FH IP3
V

German Shepherd
V
V
V

German Shepherd
V1
 
V
SG

German Shepherd

Jan 21, 1981

SchH3
V

German Shepherd
SG
SG

German Shepherd
V
G

German Shepherd

Nov 26, 1984

SchH3/IP3/FH

V

German Shepherd

Jul 15, 1980

SCHH3/FH/ IP3 (V-BSP)

German Shepherd
VA3

German Shepherd
V1
 
V

German Shepherd

Dec 11, 1979

SchH3/IP1
G

German Shepherd
V
G

German Shepherd