Astor vom Waldidyll

Pedigree

V Astor vom Waldidyll

SVV2,IPO3, ZM Male German Shepherd Mar 1, 1983
V

German Shepherd

Sep 11, 1978

SCHH3 FH3 PSH3 KOR.6546/44

V

German Shepherd

Jul 5, 1974

SCHH3

V

German Shepherd

Feb 9, 1971

SchH3/FH/PSH1
V

German Shepherd
V
V
V

German Shepherd
V
 
G
 
V

German Shepherd

Dec 2, 1971

SCHH1
V

German Shepherd
 
V
SG

German Shepherd
V
V

German Shepherd

May 15, 1975

PSH1 ZTP 5547/23, SCHH1

V

German Shepherd

Aug 4, 1969

SCHH3, FH
VA3

German Shepherd
V
V
V

German Shepherd
V-
SG

German Shepherd

SchH1
V

German Shepherd
 
V
 
G
 

German Shepherd
V
SG

German Shepherd

Jan 11, 1981

SCHH1/FH/FH2


German Shepherd

Dec 18, 1977

SCHH1

DDR SGR 77-78; V

German Shepherd

Apr 11, 1973

SCHH3 FH3, PSH3
V

German Shepherd
 
V
SG

German Shepherd
V

German Shepherd

Nov 5, 1972


German Shepherd
V
 
SG

German Shepherd
SG
V

German Shepherd

Aug 13, 1977

SCHH2

V

German Shepherd

Dec 17, 1971

SCHH3
V

German Shepherd
 
V
 
G
 
V

German Shepherd
V-

German Shepherd

Jan 9, 1972

SCHH2

German Shepherd
SG

German Shepherd
V