Xindi vom Wake

Pedigree

Xindi vom Wake

Female German Shepherd Mar 12, 1992
VA5

German Shepherd

Nov 11, 1988

SCHH3

2X VA1

German Shepherd

Mar 13, 1986

SchH3

2X VA2

German Shepherd

May 4, 1981

SCHH3
V

German Shepherd
VA1
V
V

German Shepherd
VA5
 
V
V

German Shepherd

Aug 23, 1983

SCHH3
V

German Shepherd
V
V11

German Shepherd
VA3
V
SG1

German Shepherd

Jan 18, 1986

SCHH2

V

German Shepherd

May 12, 1983

SchH3
2X VA1

German Shepherd
V12
V
VA8

German Shepherd
V
V
V

German Shepherd

Feb 25, 1979

SchH1
V

German Shepherd
V
V
V

German Shepherd
VA2
V

German Shepherd

Nov 20, 1986

V

German Shepherd

Jun 8, 1983

SCHH3

V

German Shepherd

Feb 28, 1980

SchH3
VA16

German Shepherd
VA7
SG
V

German Shepherd
V27
SG2
V

German Shepherd

Oct 5, 1979

SchH1
V

German Shepherd
VA5
 
V
V22

German Shepherd
VA1
 
V23
V

German Shepherd

Apr 2, 1983

SchH3

V1

German Shepherd

Feb 12, 1979

SCHH3, FH
VA13

German Shepherd
V
V
V

German Shepherd
SEL CH (US) V
VA8
V

German Shepherd

SchH1
VA5

German Shepherd
VA1
 
VA7
V

German Shepherd
V
V