Xava zur Wolfskammer

Pedigree

Xava zur Wolfskammer

Male German Shepherd Dec 28, 1991
V

German Shepherd

Dec 11, 1988

SchH3/FH

2X VA1

German Shepherd

Mar 13, 1986

SchH3

2X VA2

German Shepherd

May 4, 1981

SCHH3
V

German Shepherd
VA1
V
V

German Shepherd
VA5
 
V
V

German Shepherd

Aug 23, 1983

SCHH3
V

German Shepherd
V
 
V11

German Shepherd
VA3
 
V
V

German Shepherd

Nov 25, 1986

SchH2

VA8

German Shepherd

Jan 14, 1984

SCHH3
 
V

German Shepherd
V
V
V

German Shepherd
V
V

German Shepherd

Jun 14, 1981

SCHH2
V

German Shepherd
VA6
V

German Shepherd
V 13
V

German Shepherd

May 9, 1987

VA8

German Shepherd

Jan 14, 1984

SCHH3

 
V

German Shepherd

Nov 6, 1980

VH2
V

German Shepherd
V
V
 
V

German Shepherd
VA3
 
V
V

German Shepherd

Oct 6, 1981

VH1
V

German Shepherd
VA5
 
V
V

German Shepherd
SEL CH (US) V
V
V

German Shepherd

Jan 14, 1981

SCHH3/IP3

VA15

German Shepherd

Mar 11, 1978

SchH2
VA5

German Shepherd
 
VA2
V
V

German Shepherd
V
V
V

German Shepherd

Jul 28, 1978

SchH2
V

German Shepherd
V2
V

German Shepherd
V16
V