Fina zur Wolfskammer

Pedigree

V Fina zur Wolfskammer

SchH2 Female German Shepherd Nov 25, 1986
VA8

German Shepherd

Jan 14, 1984

SCHH3

V

German Shepherd

Nov 6, 1980

VH2

V

German Shepherd

May 28, 1976

SchH3
V

German Shepherd
V1
 
V
 
V

German Shepherd
V1
 
V
 
V

German Shepherd

Dec 31, 1977

SchH1
VA3

German Shepherd
VA4
V
V

German Shepherd
VA3
V
V

German Shepherd

Oct 6, 1981

VH1

V

German Shepherd

Mar 7, 1977

SCHH3
VA5

German Shepherd
VA2
 
V
V

German Shepherd
 
VA10
V
V

German Shepherd

Mar 5, 1974

VH1
SEL CH (US) V

German Shepherd
 
V1
 
SG1
V

German Shepherd
V
V

German Shepherd

Jun 14, 1981

SCHH2

V

German Shepherd

Apr 3, 1976

SchH3

VA6

German Shepherd

May 19, 1973

SCHH3, FH
V1

German Shepherd
 
VA2
V
V

German Shepherd
V1
V
 
V

German Shepherd

Nov 20, 1969

SchH1
VA2

German Shepherd
Beige & White w/Black Nose
 
VA4
V7
V

German Shepherd

German Shepherd

Mar 7, 1977

SCHH2

V 13

German Shepherd

Jun 1, 1974

SchH3
SEL CH (US) V

German Shepherd
 
V1
 
SG1
V

German Shepherd
V
V
V

German Shepherd

Feb 12, 1972

SchH1

German Shepherd

German Shepherd
VA1