Star vom Hasenborn

Pedigree

V Star vom Hasenborn

SchH3
Male German Shepherd 1994-10-01
2X VA2

German Shepherd

1991-11-22

SCHH3

VA1

German Shepherd

1989-12-19

SCHH3

VA4

German Shepherd

1986-01-29

SCHH3
VA7

German Shepherd
V
V
V

German Shepherd
V
V
V

German Shepherd

1988-02-04

IPO1
VA(ARG)

German Shepherd
2X VA1
SG3
V

German Shepherd
V
V
VA5(I) V14

German Shepherd

1988-10-01

SCHH3

2X VA1

German Shepherd

1981-03-12

SCHH3, FH
V12

German Shepherd
V
V
V

German Shepherd
V
VA5
V

German Shepherd

1984-12-19

SchH1
V1

German Shepherd
VA1
V17
V

German Shepherd
VA9
V
V25

German Shepherd

1989-11-01

SCHH2

VA1

German Shepherd

1987-03-07

SCHH3

VA6

German Shepherd

1984-12-10

SCHH3, FH
2X VA1

German Shepherd
V
V
SG3

German Shepherd
V16
V
VA10

German Shepherd

1981-03-02

SCHH3
VA1

German Shepherd
VA5
V
V

German Shepherd
V3
V
VA5

German Shepherd

1987-01-24

SCHH3, IPO3

V3

German Shepherd

1984-11-24

SCHH3 FH
VA2

German Shepherd
V16
V
V

German Shepherd
V
V
V20

German Shepherd

1984-03-03

SCHH3, IPO3
2X VA1

German Shepherd
V12
V
V

German Shepherd
V1
V