Rommy vom Driland

Pedigree

VA1 Rommy vom Driland

SchH2 Female German Shepherd Aug 6, 1965
V

German Shepherd

Mar 19, 1963

SchH3/FH

V

German Shepherd

May 13, 1958

SchH3/FH

V

German Shepherd

Nov 17, 1954

SchH2
V

German Shepherd
V
VA1
V

German Shepherd
V
VA8
 
VA2

German Shepherd

Feb 17, 1954

SCHH3, FH
VA1

German Shepherd
 
VA2
VA2
VA8

German Shepherd
 
V
V
VA1

German Shepherd

Nov 15, 1955

SchH1

V

German Shepherd

Aug 16, 1949

SchH3
VA2

German Shepherd
V
VA3

German Shepherd
V
V

German Shepherd

Jun 28, 1953

SchH1
V2

German Shepherd
 
V
V
V

German Shepherd
 
V
V
V

German Shepherd

Dec 30, 1961

SCHH2

V

German Shepherd

May 25, 1959

SchH3

VA3

German Shepherd

Jun 28, 1953

SCHH3, FH
V2

German Shepherd
 
V
V
V

German Shepherd
 
V
V

German Shepherd

Mar 1, 1956

SchH3/FM
VA2

German Shepherd
VA1
 
V

German Shepherd
VA1

German Shepherd

Apr 19, 1958

SCHH1

VA1

German Shepherd

May 1, 1954

SCHH3, FH
V

German Shepherd
VA1
 
V
V

German Shepherd
VA1
V
V

German Shepherd

Oct 4, 1953

SchH1
V

German Shepherd
V
V

German Shepherd