Otti vom Mühlenweg (A)

Pedigree
Report Type:

Otti vom Mühlenweg (A)

Female German Shepherd Jan 22, 1992

German Shepherd

Dec 11, 1988

2X VA1

German Shepherd

Mar 13, 1986

SchH3

2X VA2

German Shepherd

May 4, 1981

SCHH3
V

German Shepherd
VA1
V
V

German Shepherd
VA5
 
V
V

German Shepherd

Aug 23, 1983

SCHH3
V

German Shepherd
V
 
V11

German Shepherd
VA3
V
V

German Shepherd

Nov 27, 1985

SchH2

2X VA1

German Shepherd

Mar 12, 1981

SCHH3, FH
 
V12

German Shepherd
V
V
V

German Shepherd
 
V
VA5
V

German Shepherd

May 12, 1979

SchH1
VA1

German Shepherd
V
V3
V

German Shepherd
V2
V

German Shepherd

Sep 16, 1985

V6

German Shepherd

May 7, 1983

SCHH3 FH

2X VA1

German Shepherd

Mar 12, 1981

SCHH3, FH
 
V12

German Shepherd
V
V
V

German Shepherd
 
V
VA5
V14

German Shepherd

Feb 22, 1980

SchH2
VA12

German Shepherd
VA5
 
V
V

German Shepherd
V
V

German Shepherd

Sep 30, 1983

VA16

German Shepherd

Oct 12, 1976

SchH3
VA7

German Shepherd
V1
V
SG

German Shepherd
VA2
V
V

German Shepherd

Feb 6, 1979

SCHH2
 
V

German Shepherd
V
V
 
VA5

German Shepherd
V 13
V