Nikita vom Kattenstieg

Pedigree

V Nikita vom Kattenstieg

SCHH3 FH1
Female German Shepherd 1995-01-28
V

German Shepherd

1989-09-28

SCHH3 FH

2X VA1

German Shepherd

1986-03-13

SchH3

2X VA2

German Shepherd

1981-05-04

SCHH3

American Bulldog
V

German Shepherd
VA5
V
V

German Shepherd

1983-08-23

SCHH3
V

German Shepherd
V
V11

German Shepherd
VA3
V
V20

German Shepherd

1984-03-03

SCHH3, IPO3

2X VA1

German Shepherd

1981-03-12

SCHH3, FH
V12

German Shepherd
V
V
V

German Shepherd
V
VA5
V

German Shepherd

1982-01-27

SCHH2
V1

German Shepherd
VA13
V
V

German Shepherd
SG2
V
V

German Shepherd

1990-05-05

SCHH3 IP3


German Shepherd

1986-08-25

SCHH3

V

German Shepherd

1982-05-28

SchH3
V

German Shepherd
VA7
V

German Shepherd
V
SG

German Shepherd

1983-08-22

SCHH1
V12

German Shepherd
V
V
V13

German Shepherd
V
V

German Shepherd

1984-05-15

V

German Shepherd

1980-03-26

SchH3/IP3
VA6

German Shepherd
V
V

German Shepherd
V

German Shepherd

1980-10-19

SchH1
V

German Shepherd
SG

German Shepherd