Leddy V Blankenburg

Pedigree
Report Type:

Leddy V Blankenburg

Female Doberman Pinscher

Doberman Pinscher

Nov 14, 1915


Doberman Pinscher


Doberman Pinscher

Ger. Ch. BDSGR

Doberman Pinscher
 

Doberman Pinscher
 
 

Doberman Pinscher

BDSGR Ger. Ch.

Doberman Pinscher
 

Doberman Pinscher
Add Sire Name
Add Dam Name

Doberman Pinscher


Doberman Pinscher

Jul 11, 1909


Doberman Pinscher
 

Doberman Pinscher
BDSGR
 

Doberman Pinscher

Mar 9, 1909


Doberman Pinscher
 
BDSGR
 

Doberman Pinscher

Doberman Pinscher

Mar 5, 1915

BDSGR

Doberman Pinscher

Jan 25, 1913

Ger. Ch. BDSGR

Doberman Pinscher

May 25, 1909

 
Doberman Pinscher
BDSGR
 

Doberman Pinscher
 

Doberman Pinscher


Doberman Pinscher

Doberman Pinscher
 
 

Doberman Pinscher


Doberman Pinscher

May 25, 1909


Doberman Pinscher

Doberman Pinscher

Doberman Pinscher


Doberman Pinscher

Doberman Pinscher