Leddy V Blankenburg

Pedigree
Report Type:

Leddy V Blankenburg

Female Doberman Pinscher

Doberman Pinscher

1915-11-14


Doberman Pinscher


Doberman Pinscher

Ger. Ch. BDSGR

Doberman Pinscher
 

Doberman Pinscher
 
 

Doberman Pinscher

BDSGR Ger. Ch.

Doberman Pinscher
 

Doberman Pinscher
Add Sire
Add Dam

Doberman Pinscher


Doberman Pinscher

1909-07-11


Doberman Pinscher
 

Doberman Pinscher
BDSGR
 

Doberman Pinscher

1909-03-09


Doberman Pinscher
 
BDSGR
 

Doberman Pinscher

Doberman Pinscher

1915-03-05

BDSGR

Doberman Pinscher

1913-01-25

Ger. Ch. BDSGR

Doberman Pinscher

1909-05-25

 
Doberman Pinscher
BDSGR
 

Doberman Pinscher
 

Doberman Pinscher


Doberman Pinscher

Doberman Pinscher
 
 

Doberman Pinscher


Doberman Pinscher

1909-05-25


Doberman Pinscher

Doberman Pinscher

Doberman Pinscher


Doberman Pinscher

Doberman Pinscher