Klodo vom Fürstensteg

Pedigree

Klodo vom Fürstensteg

Male German Shepherd 1929-01-19

German Shepherd

1924-09-15

V

German Shepherd

1922-03-26

HGH SCHH

V, UK.CH.

German Shepherd

1920-06-04

ZPR
V

German Shepherd
V

German Shepherd

German Shepherd

1919-11-19

HGH

German Shepherd
V

German Shepherd
SIEGER 1913 (NL) V

German Shepherd

1921-10-21


German Shepherd

1919-12-24

OESGR 1921 US.CH.

German Shepherd
V

German Shepherd
V

German Shepherd

1919-12-20


German Shepherd
V

German Shepherd

German Shepherd


German Shepherd

1921-11-01

PH

1921 SGR

German Shepherd

1918-02-22

PH
V

German Shepherd
V
V SGRN 1914(AUSTRIA)

German Shepherd

German Shepherd

1919-08-10


German Shepherd
V

German Shepherd

German Shepherd

1922-11-13

SCHH


German Shepherd

1920-02-25


German Shepherd

German Shepherd
V SGR 1912(AUSTRIA)

German Shepherd


German Shepherd
V

German Shepherd